Trở lại trang trước

Naturenz - Chương Trình Tích Điểm Nhận Quà

Ngày tạo: 2014-09-24 20:34:13

Thời gian: từ ngày 01/08 đến hết ngày 30/11/2014.

Thể lệ: khách hàng mua Naturenz và Naturenz LB được tích lũy điểm như sau: 

Sản phẩm

Số điểm

Naturenz hoặc Naturenz LB hộp 30 viên

1 điểm

Naturenz hoặc Naturenz LB hộp 100 viên

3 điểm

Tích lũy vỏ hộp cộng điểm được nhận quà tương ứng:

Số điểm

Quà tặng

10 điểm

1 bình đá 2,4L hoặc 1 hộp Naturenz LB 30 viên

15 điểm

1 bình thủy Inox 1Lm

30 điểm

1 hộp naturenz DP 100 viên hoặc 1 hộp Naturenz LB 100 viên

 

Hình thức thực hiện:

- Khách hàng mua sẽ cắt góc hộp thuốc để tích lũy điểm (góc có in số lô hạn dùng)

- Khách hàng mua hàng muốn đổi điểm thời gian nào thì góc vỏ hộp thuốc đã cắt và kèm tờ thông tin gửi về chương trình để nhãn hàng gửi quà trực tiếp cho người tiêu dùng.

 

Bình Luận